Close

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials són l’opció escollida preferentment pels estudiants universitaris i per tots aquells que no disposen de suficient temps per assistir a classe cada setmana. Oferim els nivells B1- B2, C1.1, C1.2.